Tidningen Word

 

Tidningen Word är en kanal mellan ungdomar i Uppsala: ett brett medium som ger en känsla för sammanhang och sammanhållning. Word vill förstärka ungas känsla av och insikt i att vara medborgare i Uppsala, och därmed stärka deras möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällslivet. Word är också en kanal mellan unga och beslutsfattare i kommunen i och med att Word innehåller samhällsinformation på ungas egna villkor och bjuder in till dialog.

  • Word riktar sig till alla gymnasieungdomar i Uppsala.
  • Word ges ut av Barnombudet i Uppsala, en ideell förening, med bidrag från Uppsala kommun. Word är en del av BOiU:s arbete för att stärka barns och ungas röster.
  • Word distribueras gratis i Uppsala och läses av hälften av gymnasieeleverna i Uppsala (läsarundersökning 2016).
Här hittar du Words hemsida