Sök Respons

Dina uppgifter
Exempelvis 2001-03-20
Din Responscoach
Ditt projekt
När inleds eller äger projektet rum?
Vart äger projektet rum?
Vilka vänder sig projektet till?
Budget
Ange hur mycket stöd du söker. Max 7 000 kronor.
Beskriv vad du söker Responsstöd för.
Skriv hur mycket du uppskattar att olika saker kommer att kosta
Specificera eventuella intäkter utöver Responsstöd.

Om vår hantering av personuppgifter: https://www.uppsala.se/gdpr