Sök Respons

Exempelvis 2001-03-20

Responscoach

Ange uppgifter om din responscoach

Ange hur mycket stöd du vill söka. Max 7000 kronor.

Beskriv ditt projekt

Budget för planerat evenemang

Skriv hur mycket du uppskattar att olika saker kommer att kosta
Specificera eventuella intäkter
I samband med att du skickar in ansökan medger du att Uppsala kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.