Vill du hitta nya spännande aktiviteter?

Fritid för alla samlar roliga och utvecklade aktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning i Uppland. Informationen hittar du på fritid för allas hemsida och i vår katalog.

  • Aktiviteterna sorteras mellan Idrott och fritid & kultur aktiviteter.

  • Du hittar alla verksamheterna som är med i fritid för alla här.

Sommarlov 2022

Letar du efter något kul att göra i sommar? Just nu hittar du våra tips under Sommaraktiviteter 2022. Klicka här för att komma dit.   

Fritid för alla dagen

Vi arrangerar också en prova på dag ”Fritid för alla-dagen” en gång per. På dagen kan du prova på aktiviteter inom idrott och kultur samt lära dig mer om vilka fritidsaktiviteter som erbjuds. Tidigare år har du kunnat pröva på dans, musik, slöjd, bangolf, rullstolsdans, poesi, pingis, hälsa på djur och mycket mer.

  • 2022 arrangeras den årliga fritid för alla dagen den 8 oktober. Du kan läsa mer om den genom att klicka här.

Facebook

Via vår Facebook grupp kan verksamheter själva dela information så du enkelt kan se vad för aktiviteter de har på gång. Vi har också en facebook sida där du kan följa vad som sker i nätverket.

  •  Facebook grupp: Fritid för alla Uppsala
  • Facebook sida: Fritid för alla

 Detta vill Fritid för alla

Uppmärksamma att det finns ett stort behov av fungerande fritidsalternativ för funktionshindrade i Uppsala. Utöka möjligheterna för funktionshindrade att delta i fritids- och kulturaktiviteter av olika slag. Nätverket vill utveckla samarbetet mellan föreningar och organisationer så att man kan utbyta kunskap och erfarenhet. Samordna utbildningar och genom information hjälpa organisationer att aktivt kunna erbjuda funktionshindrade delaktighet i sina verksamheter.

Bakgrund

Nätverket Fritid för alla bildades hösten 2002. Nätverket består av representanter från olika föreningar, organisationer, Habiliteringen för barn och vuxna och Uppsala kommun och vill verka för en aktiv fritid för alla, oavsett funktionshinder. Du läs mer om nätverket via vår webbsida.