Kommunen har ett digitalt föreningsregister där föreningar har möjlighet att lägga upp information om och kontaktuppgifter till sin organisation. I registret kan du söka på föreningens namn, typ av förening och vilken verksamhet föreningen bedriver.

Är du intresserad av att bli aktiv i en förening eller delta i en aktivitet kontaktar du föreningen.
Länk till föreningsregistret.