Kom och skapa med Designlabbet i Gränby på på sommarlovet! 

Vi kommer tillsammans att undersöka och titta på olika former av gatukonst i det urbana landskapet. Vi prövar olika material, målar tillsammans vid Gränbys publika grafittivägg, gör cyanotypier i solen och prövar också att låta vår Street Art fortplanta sig i kläder.

Det är gratis att delta,men vi vill att du anmäler dig så att vi har kontaktuppgifter till alla föräldrar och för att du ska vara försäkrad när du är med oss. Gratis mellanmål serveras. Designlabbet är en gratis verksamhet som arrangeras av Studiefrämjandets kulturskola med stöd av Uppsala kommun. 

 

För mer information kontakta arrangören!