Välkommen på en sagostund på portugisiska.

  • För barn ca 3-5 år.
  • Ingen föranmälan.
  • Vårens datum: Lördagar 4 mars och 29 april 14.30

För mer information kontakta arrangör.