Välkommen på en sagostund på engelska!

  • För barn ca 3-5 år.
  • Ingen föranmälan.
  • Vårens datum: Söndagar 29 januari (Inställt pga sjukdom), 12 mars och 16 april 13.30

För mer information kontakta arrangör.