På Mötesplatsen pysslar, sportar och leker vi. Vi har öppet alla söndagar och under skolloven. Du hittar oss på August Södermansväg 4B. 

Mötesplatsen öppnar för sommaren den 14 juni och har öppet fram till och med den 13 augusti. Välkommen onsdag- söndag från klockan 12-18.

För mer information kontakta arrangör.