Ridläger för dig med lite ridvana sedan tidigare. 2 ridpass/dag samt ett teoripass där vi pratar om bland annat hästkunskap och hästhantering.

Vi bjuder på glassfika sista dagen! Lunch: egen lunch medtages, tillgång till kylskåp och micro. Vi har en personal som äter lunch tillsammans med lägerdeltagarna. Det finns alltid tillgång till frukt och saft.

  • Kostnadsinfo: 1.150 kr.
  • Anmälan via mejl.

För mer information kontakta arrangör.