Från hösten 2021 erbjuder Studiefrämjandets Kulturskola nu även kurser och aktiviteter inom Kulturskola Funkis för barn och ungdomar i åldern 10-20 år med funktionsvariationer. Vår målsättning är att skapa en inkluderande miljö där du kan utforska musik, sång, dans samt konst och hantverk.

Kostnadsinformation: Terminsavgiften för musikundervisning är 950 kr. Dans och Designlabbet är kostnadsfria.

Vi erbjuder regelbundna aktiviteter:

- Musiklektioner och Designlabbet varje vecka.
- Dansaktiviteter äger rum på torsdagar under udda veckor.

Vi ser fram emot att välkomna dig till Kulturskola Funkis, där vi tror på och främjar kreativitet och konstnärlig utveckling för alla.

För mer information kontakta arrangör.