Lägrets främsta mål är att vägleda barnen i att utveckla uppmärksamhet, fokusering, bålstyrka, koordination, smidighet och andra färdigheter inom karate. Det finns en balans mellan lek och betydande ansträngning.

  • Avgift 50 kr per dag med lunch som du tar med själv. Vi tillhandahåller mellanmål.

Öppettiderna är från 07.30 till 17.30 och det finns bemanning under hela den tiden. De ledda aktiviteterna äger rum mellan 09.00 och 15.00. Klädseln bör vara gi (om tillgängligt) eller mjuka långbyxor, t-shirt och barfota.

För mer information kontakta arrangör.