Att kunna göra upp eld är en kunskap som är viktig att ha, även om det inte är något de flesta av oss gör varje dag. Denna dag testar vi att leka med elden, fast givetvis på ett säkert sätt! Vi provar olika sätt att göra upp eld och pratar om var, hur och när man får göra upp en eld i naturen. För att illustrera det, ger vi oss denna dag ut i skogen och eldar, istället för att vara vid en iordningställd grillplats.

Vad gör vi om vi inte har med oss ved ut – vad fungerar att elda och hur hittar vi någorlunda torrt material i skogen en regnig dag?

När en stadig brasa brinner, gör vi en enkel lunch över elden, med bröd, soppa och även en liten efterrätt. (Vegetariskt) Till slut avslutar vi med att städa av platsen och dölja spåren efter oss, allt enligt allemansrätten förstås.

Vi håller till nära Skogshyddan i Hammarskog (vi sätter upp skyltar och slingband från Skogshyddans parkeringsplats fram till platsen en bit in i skogen)

För mer information kontakta arrangör.