Vill du hitta på egna karaktärer och berättelser? Välkommen på Berättelseläger, här får barnen öva sig på att skapa egna karaktärer och utveckla berättelser, för att sen göra den till en serie, kort bok eller film.

Allt under sommardagar i juni. Beroende på barnets intresse får de lära sig använda Ipad för att skapa animationer eller arbeta mer analogt med olika material. De får sin använda sin fantasi och vara kreativa.

  • När: 27–28 juni mellan 10.00–15.00

För mer information kontakta arrangör.