Kommunala fritidsgårdar

Fritid Uppsala driver 16 fritidsgårdar, ett ungdomskulturhus och ett allaktivitetshus.Du hittar evenemangskalender, information och senaste nytt från in närmsta fritidsgård på fritidsgårdarnas gemensamma hemsida.
Hemsidan för Uppsala kommuns fritidsgårdar

Andra fritidsgårdar

Gottsunda fritidsgård är en trygg plats där ungdomar kan syssla med sport, utflykter, pyssel, dans, film med mera. Fritidsgården har även tillgång till Alnäs frilufsgård där man kan prova på höghöjdsbana eller klättervägg. Gottsunda fritidsgård drivs av KFUM Uppsala.
KFUM Gottsundas hemsida

Fyrisgården är en av Sveriges tio hemgårdar. öppen för alla oavsett funktionsförmåga, ursprung, intresse eller ålder. Här kan du till exempel sjunga, spela spel med kompisar,  teckna, idrotta, måla och sy. Behöver du hjälp till och från gården eller under kvällen, så tar du med dig en ledsagare eller någon annan.
Fyrisgårdens hemsida

Café Genomfarten är en ungdomsgård för dig mellan 13 och 19 år i Uppsala. Här finns plats att vara, vuxna att prata med och fika till vettigt pris. Mötesplatsen drivs av diakonin vid Svenska kyrkan Uppsala i samarbete med flera församlingar i Uppsala.
Genomfartens hemsida