Välkommen in i filmens värld!

Genom skolbion får eleverna möta karaktärer från andra tidsperioder eller andra delar av världen. Den gemensamma filmupplevelsen kan vara en upplevelse att minnas men också en ingång till fördjupning och samtal kring olika frågor. Till de flesta filmer finns handledningar med mer information om filmen och tips på hur man kan arbeta vidare med de ämnen och frågor som filmen tar upp.

Vårterminen 2021 äger skolbion rum i klassrummet! Filmerna Havets sång, Spaceboy och Perfect 10 finns tillgängliga på digital länk under mars månad, helt kostnadsfritt. Havets sång passar lågstadiet, Spaceboy mellanstadiet och Perfect 10 för elever i högstadie- och gymnasieåldern.

Läs mer om respektive film i foldern Kultur i skola och förskola VT21

Boka senast den 26 februari! Länkarna skickas ut i slutet på februari och är aktiva under hela mars månad. 


För att boka en klassrumsvisning, kontakta:

Susanne Frick
Kultursekreterare
018-727 83 35
kulturiskolan@uppsala.se