Vill din klass jobba med film?

FilmCentrum erbjuder filmpaket inom Skapande skola för Åk F-9.
Alla filmpaket innehåller en filmpedagog som handleder eleverna i filmarbetet.


FilmCentrum
har tagit fram ett antal filmpaket som innehåller allt som behövs för att genomföra ett filmarbete på skolan, alltifrån film med visningsrättigheter och handledningar, till teknik och filmpedagoger som handleder elever i filmskapande och filmanalys. Filmpaketen är framtagna i samarbete med pedagoger och yrkesverksamma i skolan. De har aktuella teman anpassade för olika årskurser och till skolans läroplan. Alla våra filmarbeten kan skräddarsys efter behov och finansieras genom Kulturrådets stöd för Skapande skola.

Läs mer i FilmCentrums folder