Utbudsbokningen - nytt bokningsverktyg för kultur- och naturupplevelser

Barn har rätt till kultur på lika villkor. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter, som blev svensk lag 2020. Barn och unga ska kunna ta del av professionella kulturupplevelser. I Uppsala kommun är kultur därför en naturlig del av skoltiden. För att alla barn och unga ska ha samma möjlighet att ta del av kultur använder Uppsala kommun verktyget utbudsbokningen. Förskolor och skolor kan välja bland ett brett och kvalitativt utbud av kulturprogram inom flera konstformer. Utbudet är kostnadsfritt eller subventionerat.

Hitta och boka program på utbudsbokningen.uppsala.se