OBS INSTÄLLT Ungas vanor på nätet – samtal som våldsförebyggande arbete

OBS! Föreläsning inställd

Måndag 2 november är du som pedagog välkommen på en föreläsning på Stadsbiblioteket. Stiftelsen 1000 möjligheter berättar om ungas vanor på nätet, om våld i ungas relationer och om vilken påverkan som pornografi och våldskultur på nätet har på ungas syn på sig själva och på varandra. Föreläsningen innehåller också tips om hur du som pedagog kan samtala med dina elever i våldsförebyggande syfte.
Med anledning av covid-19: Föreläsningen hålls för ett begränsat antal personer, som placeras med stort avstånd från varandra.
Tid: Måndag 2 november 15.00-16.30, inklusive fika
Plats: Mallas sal, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17
Anmälan: senast 5 oktober till kulturiskolan@uppsala.se