Tyck till om biblioteksplanen

Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ta fram planer som visar hur biblioteksverksamheterna ska utvecklas. Förslaget till biblioteksplan för Uppsala kommun omfattar både folk- och skolbibliotek. Syftet med biblioteksplanen är att ge strategisk vägledning för biblioteksverksamheterna. Planen är skriven med fokus på bibliotekens användare och på omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling.

Kultur- och utbildningsnämnderna i Uppsala har under oktober och november fattat beslut om att skicka ut förslag till biblioteksplan för Uppsala kommun på remiss.

När de synpunkter som kommer in har sammanställts kommer kultur- och utbildningsnämnderna ta ställning till ett reviderat förslag. Därefter får kommunfullmäktige planen för beslut.

Klicka här för att läsa förslaget

Om du har några frågor kan du kontakta stadsbibliotekarie Johanna Hansson.
E-post: johanna.hansson@uppsala.se
Telefon: 018-727 17 48

Skicka dina synpunkter via e-post till: kulturforvaltningen@uppsala.se senast 31 januari.