Speeddejt inför Skapande skola

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

 

Plats: Grand, Trädgårdsgatan 5
Tid: Fredag 18 november 14:00-15:30 

Under speeddejten får pedagoger träffa kulturaktörer som presenterar projekt som skolor kan genomföra inom ramen för Skapande skola. Man samtalar under fem minuter och rör sig sedan vidare till nästa kulturaktör. Speeddejten är ett roligt och effektivt format som leder till att nya kontakter etableras mellan skolan och kulturen.

Speeddejten arrangeras av Uppsala kommun sedan 2009 i syfte att upplysa grundskolan om kulturutbudet, att inspirera pedagoger till att arbeta med kultur i skolan och att öppna upp för en god kontakt mellan skola och kultur. Speeddejten arrangeras under hösten innan det är dags för skolor att söka Skapande skola-medel för kommande läsår.

Pedagoger får ta med sig max två elever från skolan. Informera om antalet besökare vid anmälan.


Anmälan sker till susanne.qvist@uppsala.se senast den 4 november.

 

Läs mer om Skapande skola  här.