Skolbioprogram hösten 2016

 

Med filmen som gemensam upplevelse önskar vi väcka känslor, nyfikenhet och engagemang kring olika ämnen.

Filmvisningarna äger rum på biograf Spegeln, Västra Ågatan 16 och visningen börjar alltid kl. 9.30 om inget annat anges. Kostnaden är 25 kr per person för Utbildningsförvaltningens kommunala skolor, 40 kr för friskolor och övriga.

Uppge vid bokning:

  • kontaktperson
  • skola
  • antal besökare
  • telefonnummer till kontaktperson

Boka hos Eva Sondén, e-post: eva.sonden@uppsala.se eller telefon 018-727 20 35.

Klicka här för att se höstens skolbioprogram