Skapande skola - Beslut & utvärdering

Idag har Kulturförvaltningen mejlat ut besked till samtliga kommunala grundskoleenheter som sökt Skapande skola för läsåret HT16/VT17. Samtliga enheter som sökt i år har blivit tilldelade medel.

Det är även hög tid att redovisa föregående läsårs skapande skola-medel. Deadline för detta är 23 september, då det ska skickas in till Kulturrådet.

Klicka här för att komma till utvärderingsmallen.

Om du som ansvarig pedagog eller rektor inte har nåtts av informationen eller har frågor kring Skapande skola, kontakta Kultursekreterare Susanne Qvist på susanne.qvist@uppsala.se.