Gränslöst mod – ett seriealbum om flyktingskapets ofrivillighet

Seriealbumet Gränslöst mod riktar sig till allmänheten i Sverige men i synnerhet till ungdomar i åldrarna 13-17 år. Albumet består av åtta olika serier som från olika perspektiv berör frågor kring flyktingskapets ofrivillighet. Syftet är att öka förståelsen och kunskapen för dessa frågor, och att skapa engagemang för människor på flykt i världen och Sverige. Läs mer om projektet här.

Vill ni ha seriealbumet till klassen? Kontakta i så fall kultursekreterare Susanne Qvist på susanne.qvist@uppsala.se

Ni kan också ta del av seriealbumet i digital form.