Tyck till om kultur i skolan!

Du som är pedagog i grundskolan är nu välkommen att anmäla ditt intresse för deltagande i en pedagogisk referensgrupp för kultur i skolan. 

Referensgruppen träffas vid ett tillfälle under september 2016 för att samtala om skapande skola och kultur i skolan. 

  • Hur fungerar kulturen i skolan idag?
  • Hur kan vi göra det bättre?
  • Hur säkrar vi 0-19-perspektivet?
  • Vilka kulturupplevelser ska eleverna i Uppsala kommun ha fått med sig när man slutat skolan?

Vi bjuder på fika och inspirerande samtal. 

Dina tankar och ditt perspektiv som pedagog är mycket viktigt för Kulturförvaltningens arbete med kultur för barn och unga. 

För att anmäla ditt intresse, mejla Kultursekreterare Susanne Qvist på susanne.qvist@uppsala.se. Susanne återkopplar till deltagarna med förslag på datum och plats.