Kulturombud - Kanske du?


Förr fanns ett kulturombud på varje skola och förskola i Uppsala kommun. Kulturombudet fick varje år ett kulturombudskort och särskilda erbjudanden som tack för sin insats som kulturens fanbärare på skolan/förskolan. Organisatoriska förändringar har gjort att det saknats en samordnare för kulturombuden de senaste åren och lett till en situation där det idag på vissa enheter finns pedagoger som fortfarande jobbar på i sin kulturombudsroll, medan det på vissa enheter helt saknas ett kulturombud. 

Vi på kulturförvaltningen som jobbar med kultur i skolan upplever därför att det är hög tid att ta ett omtag kring samordningen, så vi på nytt får till ett fungerande nätverk på skolorna/förskolorna i Uppsala kommun. Vi kommer inte ta upp kulturombudskorten, utan istället skicka ut erbjudanden via e-post till våra kulturombud under terminens gång.

Vår förhoppning är att vi får igång en uppdaterad mejl-lista till kulturombuden och att vi kan komma igång med träffar och informationsutskick så att vi kan få till en smidig dialog mellan kultur och skola. 

Vill du vara, eller är du kanske redan, kulturombud för din enhet?
Kontakta kultursekreterare Susanne Qvist på susanne.qvist@uppsala.se och meddela detta. 

Ladda ner kulturombuds-PDFen här


 

Vad är ett kulturombud?

Ett kulturombud är enhetens kulturansvariga pedagog och Kulturförvaltningens kontakt i verksamheten. Om enheten är stor med flera stadier kan man dela upp uppgiften på flera pedagoger. Det bör finnas minst ett kulturombud på varje skola och förskola i Uppsala kommun. När en enhet byter kulturombud meddelar man Kulturförvaltningen om detta. Varje termin arrangerar Kulturförvaltningen kulturombudsträffar med inspirerande program runt estetiska lärprocesser, Skapande skola och erfarenhetsutbyte med nätverket.

Vad gör ett kulturombud?

Ett kulturombud:

  • Blir inbjuden till en kulturombudsträff per termin
  • Tycker det är kul med kultur
  • Är enhetens kontaktperson för kulturfrågor
  • Ansvarar för att sprida information på skolan som skickas ut av Kulturförvaltningen
  • Får roliga erbjudanden om såväl kulturupplevelser som fortbildningar!