Kommunal grundskola? Dags att välja Skapande skola-program!

I år kommer alla grundskolans årskurser kunna få ta del av kulturprogram inom Skapande skola. För att ta del av de kostnadsfria kulturprogrammen, gör såhär: 

  • Läs igenom utbudsbladet och välj ut de program ni skulle vilja jobba med nästa läsår. Antingen kan man välja ett kulturprogram för varje årskurs, eller låta flera årskurser jobba med samma program.
  • Skicka in er intresseanmälan nedan senast den 17 augusti 2020. Man anger ett förstahandsval och ett andrahandsval. Därefter går kulturförvaltningen igenom önskemålen och försöker i den mån det är möjligt att tillmötesgå alla inkomna önskemål. Återkoppling sker i början på september.

Temat i årets ansökan är begreppet litteracitet. ”Den vidare innebörden av begreppet litteracitet ger utrymme åt språk och kommunikation och inkluderar, förutom läs- och skrivaktiviteter, också berättande, symboler och bilder.”, skriver Nationalencyklopedin. Litteracitet kan alltså vara mycket mer än att läsa och skriva. Det är ett brett begrepp som sätter kommunikationen i centrum och som vi hoppas speglas i kulturprogrammen för läsåret 20/21.