Kommunal grundskola? Dags att önska Skapande skola-program!

I år kommer alla grundskolans årskurser kunna få ta del av kulturprogram inom Skapande skola. För att ta del av de kostnadsfria kulturprogrammen, gör såhär: 

  • Läs igenom utbudsbladet och välj ut de program ni skulle vilja jobba med nästa läsår. Antingen kan man välja ett kulturprogram för varje årskurs, eller låta flera årskurser jobba med samma program.
  • Skicka in er intresseanmälan nedan senast den 27 augusti 2021. Man anger ett förstahandsval men kan även göra andra- och tredjehandsval för att säkra upp. Därefter går kulturförvaltningen igenom önskemålen och försöker i den mån det är möjligt att tillmötesgå alla inkomna önskemål. Återkoppling sker i början på september.

Programmen i årets utbud är utvalda utifrån de teman som grundskolans referensgrupper tog fram inför Skapande skola-ansökan.