Kommunal grundskola? Dags att ansöka om Skapande skola!

Besvara denna enkät för att ansöka om Skapande skola-medel inför läsåret 2017-2018. Enkäten ska bara besvaras en gång och skickas in senast den 20 januari 2017. 


 

Klicka här för att fylla i ansökan

Arbetsmaterial. Läs igenom materialet noga för att förbereda er innan ni skickar in själva ansökan via enkäten ovan.

 

För frågor, kontakta Skapande skola-samordnare Eva Sondén (eva.sonden@uppsala.se) eller någon av följande i arbetsgruppen för Skapande skola:

Susanne Qvist
Kultursekreterare
susanne.qvist@uppsala.se

Karin Sundequist
Kulturstrateg
karin.sundequist@uppsala.se

Camilla Douhan
IT-pedagog
camilla.douhan@uppsala.se