Dansa en bok - Workshop 15 september

Det du lär med kroppen fastnar i knoppen

Välkommen på kostnadsfri workshop som inspirerar till att både läsa och dansa en bok tillsammans med dina elever!


 Workshopen riktar sig till dig som är pedagog och arbetar med barn i åldrarna fyra till sju år. Metoden och handledningen är enkel att använda och stimulerar barnen att vara medskapande. Metoden kan sedan användas med valfri bilderbok!

I handledningen visas hur du strukturerar dans- och lässtunden och du finner också tips på hur du kan använda olika element i en berättelse för att gestalta dem i dans. Kombinationen av läsning och dans kan skapa en slags kroppslig litteracitet – att tolka innehållet i en bok inte bara genom ord utan med kroppen, rörelser, tonläge. Dansa en bok ger också tillfälle att träna koordination, kroppsmedvetenhet och den spatiala rumsuppfattningen.


  •  Workshopen äger rum den 15 september på Grand, Trädgårdsgatan 5, mellan 15.00-17.00. 
  • Anmäl dig till kultursekreterare Susanne Qvist på susanne.qvist@uppsala.se.

Klicka här för att ladda ner inbjudan