Kontakt

Kontakta gärna någon från redaktionen om du har frågor kring webbplatsen eller kultur i skolan

Susanne Qvist

* Föräldraledig

Kultursekreterare
Frågor om Kubik: kubik@uppsala.se
Frågor om kultur i skolan: kulturiskolan@uppsala.se

Karin Sundequist

Strateg barnkultur
018-727 17 68
karin.sundequist@uppsala.se

Outi Ceder

Enhetschef och samordnare för Skapande skola
018-727 77 86
outi.ceder@uppsala.se

Hugo Appel

Kulturassistent och redaktör för Kubik Uppsala
hugo.appel@uppsala.se