FOTO OCH POESI

Vandringsutställning för låg- och mellanstadiet

 

Utställningen är kostnadsfri och bokas för tre–fyra veckor. Konstverken omfattas av kommunens försäkring.

Syfte
Att väcka intresse för konst, och se Uppsala med en konstnärs ögon. Ge möjlighet att använda konsten som en del av eller en förstärkning av skolans ordinarie kursplan inom till exempel historia, bild eller svenska. Att inspireras till att skriva egen poesi. Att vandra genom en del av Uppsala och leta konstnärens motiv. 

Innehåll
Utställningen består av 8 fotografier i plastmappar som kan sättas upp på väggen, alla eller bara en del av dem. Förslag på dikter att arbeta med och karta för att följa i konstnärens fotspår medföljer.

Målgrupp
Låg- och mellanstadiet.

Kontakt och bokning

Katarina de Verdier
Bildpedagog offentlig konst
Tel.072 2204988
e-post: katarina.de-verdier@uppsala.se

Foto: Stewen Quigley