EN GÅNG TILL

Vandringsutställning för grund- och förskola

 

Utställningen är kostnadsfri och bokas för tre–fyra veckor. Konstverken omfattas av kommunens försäkring.

 Syfte
Att med avstamp i skolors och förskolors flitiga arbete med frågor kring återvinning väcka intresse för hur konst kan ta sig uttryck och inspirera till eget skapande. Hur man med enkla medel kan återanvända gamla saker för att på olika sätt skapa något nytt. Saker kommer till användning en gång till.

 Innehåll
Utställningen består av 9 konstverk som kommer till skolan/förskolan i en kappsäck. På så sätt är konsten lättillgänglig för kommunens medborgare – konsten kommer till skolan/förskolan på hjul och kan rulla mellan avdelningar och klasser för att sedan rulla vidare till nästa verksamhet.

 Målgrupp
Grund- och förskola

 Kontakt och bokning

Katarina de Verdier
Bildpedagog offentlig konst
Tel.072 2204988
e-post: katarina.de-verdier@uppsala.se

Foto: Stewen Quigley