För dig som är pedagog i Uppsala kommun och ska åka med din klass på ett kultur- eller naturprogram finns flera subventionerade resesätt att välja bland. 

Region Uppsalas kulturresor

OBS! På grund av covid-19 har UL beslutat att inga gruppresor kan bokas i någon av deras trafikformer. Beslutet gäller tillsvidare. Uppdaterad information finns på UL:s webbplats.

Kulturresorna innebär i normala fall att förskolor, skolor och fritidshem kan boka gratis resa inom UL:s befintliga linjetrafik under vardagar 9.00-15.00. Resor kan göras i mån av plats, där det enligt UL:s bedömning är möjligt att utnyttja ledig kapacitet.
Läs mer och boka regionala kulturresor.

 

Naturbuss

Naturbussen gäller vanligtvis grundskolors inplanerade besök hos Naturskolan. Under rådande läge erbjuds grundskolor möjligheten att boka Naturbuss även till kommunens friluftsområden, naturreservat och vandringsleder. Erbjudandet gäller också fritidshem och fritidsklubbar under sommarlovet.

Naturbussen skjutsar klasser i grundskolan till friluftsupplevelser i friluftsområden och längs vandringsleder utan kostnad. Resan sker med egen buss, utan andra resenärer än den bokande skolan. Ta med klassen på en vandring på egen hand eller boka ledarledda aktiviteter genom Biotopia eller Naturskolan. Under sommarlovet fortsätter Naturbussen att skjutsa grupper från fritidshem eller fritidsklubbar ut i naturen.

Läs mer om kommunens friluftsområden och naturreservat.
Läs mer om kommunens vandringsleder och stigar.
Upptäck stigarna i Hammarskog.

Så här bokar du naturbussen.

 

Landsbygdsbuss

Enheter på landsbygden som har svårt att få till resor med ordinarie linjetrafik eller genom regionens kulturresor kan få särskild hjälp med busstransport till kulturresmål.

Klassen eller skolan bokar en egen buss som kör till och från kulturresmålet enligt önskade tider. Erbjudandet omfattar resor till kultur- och naturprogram i kommunal regi eller till program som uppbär stöd av kulturnämnden. Exempel på resmål är Biotopia, Uppsala konstmuseum, skolbiovisningar och teaterföreställningar. Resan är kostnadsfri för skolan eller förskolan. 

Så här bokar du kulturbussen.

 

Kontakt

För allmänna frågor om natur- och kulturbussar, kontakta kulturiskolan@uppsala.se