För dig som är pedagog i Uppsala kommun och ska åka med din klass på ett kultur- eller naturprogram finns flera subventionerade resesätt att välja bland. 

Region Uppsalas kulturresor

Kulturresorna innebär att förskolor, skolor och fritidshem kan boka gratis resa med regionbuss, Upptåget eller Stadsbussarna i Uppsala under vardagar 9.00-15.00. Kulturresor gäller där det är möjligt att utnyttja ledig kapacitet för befintlig linjetrafik. Resan utgår från befintliga hållplatser i UL: s basutbud. Buss går ej att beställa till förskolan / skolan. Resan sker enligt ordinarie tidtabeller för regionaltrafik och stadstrafiken. Det är UL som avgör om ledig kapacitet finns. Bokningen till UL måste ha inkommit minst 10 arbetsdagar innan resan. 

Läs mer och boka kulturresor

Landsbygdsbuss

Enheter på landsbygden som har svårt att få till resor med ordinarie linjetrafik eller genom regionens kulturbussar kan få särskild hjälp med busstransport till kulturresemål.

Detta erbjudande samordnas av kulturförvaltningens enhet för barn och unga och omfattar resor till kulturprogram i antingen kulturförvaltningens egen regi eller till program som uppbär stöd av kulturnämnden. Exempel på resmål är Uppsala konstmuseum, skolbiovisningar och teaterföreställningar inom arrangörsstödet. Resan är kostnadsfri för skolan/förskolan. 

Kontakt
Kontakta kulturiskolan@uppsala.se för mer information och för att ta del av erbjudandet. 

Naturbuss

OBS. Naturbussen gäller inplanerade besök hos Naturskolan. Ni måste alltså ha kommit överens med Naturskolan om besöket innan ni bokar Naturbuss. 

Naturbussen skjutsar skolor gratis till Naturskolan. Naturbussen bokas via e-post till Uppsala kommuns upphandlade bussbolag Kristian Larsson Busstrafik:  info@kristianlarsson.se

När du skickar i en bokning ska följande uppgifter framgå: 

  • Resans datum
  • Plats för avresa och destination (ange exakt plats där ni ska möta upp Naturskolans pedagoger)
  • Tidpunkt för besökets start och slut
  • Antal resenärer
  • Vilken skolan gäller
  • Att fakturan skickas till Karin Sundequist på kulturförvaltningen, ansvarsnummer 7122

Bokningsförfrågan ska göras senast 14 dagar före avresedatum. Kristian Larsson Busstrafik informerar dig alltid om din bokning kan fyllas i med en bokningsbekräftelse via e-post. Notera hämtningsplats och bokningsbekräftelse, Tidpunkt för bokningsbekräftelsen är giltig som avgångstid.   

I bussen finns det 1 plats för rullstol. Kontakta Kristian Larsson Busstrafik om du har frågor kring rullstolsplatser på naturbussen.  

Kontakt

För frågor om naturbussarna, kontakta kulturiskolan@uppsala.se

För frågor om redan genomförda bokningar, kontakta Kristian Larsson Busstrafik på  info@kristianlarsson.se  eller 018-37 50 28

För information om Naturskolan, besök deras hemsida