För dig som är pedagog i Uppsala kommun och ska åka med din klass på ett kultur- eller naturprogram finns flera subventionerade resesätt att välja bland. 


Kulturbuss

Under rådande pandemi erbjuds enheter i förskola och grundskola, samt landsbygdsgymnasieskolor, särskild hjälp med busstransport till kulturaktiviteter som inte ligger på gångavstånd.

Klassen eller gruppen bokar en egen buss som kör till och från kulturresmålet enligt önskade tider. Erbjudandet omfattar resor till kultur- och naturprogram i kommunal regi, program som uppbär stöd av kulturnämnden och till etablerade kulturinstitutioner i staden. Exempel på resmål är Biotopia, Uppsala konstmuseum och teaterscener. Resan är kostnadsfri för skolan eller förskolan. 

Så här bokar du kulturbussen.

Naturbuss

Naturbussen gäller vanligtvis grundskolors inplanerade besök hos Naturskolan. Under rådande läge erbjuds grundskolor möjligheten att boka Naturbuss även till kommunens friluftsområden, naturreservat och vandringsleder. Erbjudandet gäller också fritidshem och fritidsklubbar under skolloven.

Naturbussen skjutsar klasser i grundskolan till friluftsupplevelser i friluftsområden och längs vandringsleder utan kostnad. Resan sker med egen buss, utan andra resenärer än den bokande skolan. Ta med klassen på en vandring på egen hand eller boka ledarledda aktiviteter genom Biotopia eller Naturskolan

Läs mer om kommunens friluftsområden och naturreservat.
Läs mer om kommunens vandringsleder och stigar.
Upptäck stigarna i Hammarskog.

Så här bokar du naturbussen.
 

Region Uppsalas kulturresor

OBS! På grund av covid-19 har UL beslutat att inga gruppresor kan bokas i någon av deras trafikformer. Beslutet gäller tillsvidare. Uppdaterad information finns på UL:s webbplats.


Kontakt

För allmänna frågor om natur- och kulturbussar, kontakta kulturiskolan@uppsala.se