Naturskolan

Naturskolan har som uppgift att visa hur man med hjälp av utomhuspedagogik kan förstärka kunskapsinnehållet i alla skolämnen. De stöttar arbetslag och lärargrupper från F-klass till år 9 som vill utveckla skolans färdigheter inom utomhuspedagogikområdet. De håller kurser och träffar skolans och förskolans pedagoger. De lånar ut utrustning till utbildare som kommer att gå ut med sin studentgrupp. De tar också emot lärare tillsammans med sina skolklasser för hela dagarna ute i naturen. Under hösten och våren erbjuds utedagar vid vattnet och i skogen, och när isen ligger på vintern arrangeras dagarna i Dalbyviken.

Kontakt: naturskolan@uppsala.se , 018-727 80 54 eller besök naturskolan.uppsala.se

 

Ta bussen till naturskolan!

Naturbussen skjutsar skolor gratis till Naturskolan. Naturbussen bokas via e-post till Uppsala kommuns upphandlade bussbolag Kristian Larsson Busstrafik:  info@kristianlarsson.se

När du skickar i en bokning ska följande uppgifter framgå: 

  • Resans datum
  • Plats för avresa och destination
  • Tidpunkt för besökets start och slut
  • Antal resenärer
  • Vilken skolan gäller
  • Att fakturan skickas till Karin Sundequist på kulturförvaltningen, ansvarsnummer 7122

Bokningsförfrågan ska göras senast 14 dagar före avresedatum. Kristian Larsson Busstrafik informerar dig alltid om din bokning kan fyllas i med en bokningsbekräftelse via e-post. Notera hämtningsplats och tid på bokningsbekräftelsen, Tidpunkten för bokningsbekräftelsen är giltig som avgångstid. 

bussen finns det 1 plats för rullstol. Kontakta Kristian Larsson Busstrafik om du har frågor kring rullstolsplatser på naturbussen. 

Kontakt

För frågor om naturbussarna, kontakta kulturiskolan@uppsala.se

För frågor om redan genomförda bokningar, kontakta Kristian Larsson Busstrafik på  info@kristianlarsson.se  eller 018-37 50 28