Fredens Hus är ett modernt och upplevelsebaserad museum om fred och mänskliga rättigheter. Sedan starten 2006 har Fredens Hus verkat för att bli ett pedagogiskt centrum där utställningar om aktuella teman och pedagogiska övningar med praktiskt innehåll utgör kärnan av verksamheten.

Pedagogiska aktiviteter
Verksamheten är anpassad efter målgruppens önskemål och fokuserar på praktisk pedagogik som t.ex. rollspel, kunskapsspel, simuleringar och film- och bildanalyser. Utställningarna fungerar i ämnesundervisning, men också som ett led i arbetet med värdegrundsfrågor.

Övningar från årskurs 4-7
Övningar från årskurs 7-9 samt gymnasiet
Fortbildningar för pedagoger

Bokning och kostnad
För bokning maila eller ring Antonio Basala på antonio@fredenshus.se, 018- 50 00 08. 
För skolor i Uppsalaområdet är de pedagogiska aktiviteterna gratis. Fortbildningar för pedagoger genomförs på beställning i hela Sverige och kostar 6000 kr per tillfälle, plus eventuella rese- och logikostnader.

Hitta hit
Fredens Hus ligger i Uppsala Slott, ingång A2.
Karta

Fredens Hus hemsida