Länets arrangörsstöd för dans

Skolor i Uppsala län kan söka stöd för att arrangera dansprojekt eller gå på skolföreställningar.

Riktlinjer

  • Stödet gäller för inköp av eller besök på dansföreställningar producerade av professionella dansgrupper.
  • Sökande kan vara kommunala förvaltningar & ideella föreningar.
  • Barn- och ungdomsföreställningar prioriteras.
  • Bidrag utgår med högst 50 % av gage eller biljettkostnaden, dock högst 6 000 kr/föreställning.

 

Blankett för ansökan om arrangörsstöd för dans

Läs mer om länets arrangörsstöd för dans