Kulturenheten / FILM

Kulturenheten / FILM har i uppdrag att främja utvecklingen av filmkulturell verksamhet för barn och ungdom samt att främja kompetensutveckling på filmområdet. De bedriver mediepedagogisk verksamhet som riktar sig till barn & ungdomar i länet och förmedlar pedagoger till pedagogiska projekt i skolan. De anordnar även fortbildning för lärare i våra projekt och olika tekniker. Efter önskemål kan Kulturenheten / FILM också skräddarsy projekt utifrån er verksamhet. 
Det finns även kameror och iPads att hyra ut till skolor för filmpedagogiska projekt.

Läs mer om Kulturenhetens filmpedagogiska verksamhet