Konferens - Kultur för alla sinnen

En dag om kulturupplevelser och estetiska lärprocesser med fokus på särskolan

Dag och tid:
15 september 2021 9.00-15.30
Plats: Uppsala konsert & kongress, sal C

Vad händer om vi tänker oss kroppen som ett språk? Ögat, örat, handen, som delar av detta språk? Varje rörelse som en fråga? Och det vi ser, hör och känner, som ett svar?

PROGRAM

08.30-09.00 Registrering

Moderator Ylva Gislén
09.00 Gunnar Bjursell, professor emeritus om satsningen The Cultural Brain Initiative vid Karolinska Institutet
09.45 Paus för fika
10.15 Kollaborativet, Ellen Spens & LIsbeth Hagerman om Jag är tid, jag är rum
11.20 Ylva Gislén, konstnärliga forskarskolan
11.50-13.00 LUNCH
13.00 Scen:se Eva von Hofsten, scenkonstnär
13.45 Fritt spelrum, Lucy Rugman
14.30 Paus för fika
14.50-15.20 Panelsamtal med de medverkande
15.20-15.30 Dagen avslutas

Anmälan: kulturiskolan@uppsala.se
Uppge eventuellt behov av specialkost i anmälan. Det blir fika!

Konferensen är kostnadsfri, antalet platser är begränsat. 
Arrangör: Kulturförvaltningen, Verksamhetsområde Barnkultur i samarbete med Region Uppsala och Kollaborativet

Konferensen riktar sig till pedagoger i skola och särskola, politiker, kulturaktörer och intresserad allmänhet.MER OM DELTAGARNA

Kollaborativet är en scenkonstgrupp som arbetar i gränssnittet mellan dans, performancekonst och teater. Under två veckor erbjuder Kollaborativet särskolor i Uppsala att se föreställningen  Jag är tid, jag är rum - En sinnlig upptäcktsresa på Gottsunda teater, 10 föreställningar mellan 6-17 september. Uttrycket är taktilt, visuellt och auditivt, helt utan ord. För barn och vuxna i alla åldrar, med varierande språk och med olika förmågor

Lucy Rugman
frilansklarinettist och  initiativtagare till Fritt spelrum – ett projekt som skapar nya möjligheter för barn inom särskolan att musicera. Hon vill  låta barn och ungdomar med funktionsvariationer ta plats i de finaste konsertrummen och på de bästa scenerna.

Ylva Gislén författare och översättare och föreståndare för den nationella Konstnärliga forskarskolan 2010-2015.

Eva von Hofsten  projektledare för projektet Scen:se om scenkonst och drama för barn och unga med komplexa funktionsnedsättningar.

Lisbeth Hagerman dansare och koreograf, Kollaborativet. Medverkande i projektet ”Jag är tid, jag är rum”, ett deltagarorienterat scenkonstprojekt för särskolan.

Ellen Spens scenkonstnär, Kollaborativet. Medverkande i projektet ”Jag är tid, jag är rum”, ett deltagarorienterat scenkonstprojekt för särskolan.

Gunnar Bjursell
Gunnar Bjursell är professor emeritus, har under de senaste femton åren
engagerat sig i det framväxande forskningsfältet kring kultur, hjärna och hälsa. Han har tidigare initierat, och varit ledare för satsningen ”Kultur och hälsa” vid Göteborgs Universitet. Sedan år 2011 deltar han som koordinator för Cultural Brain Initiative vid Karolinska Institutet.