Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran, var börjar du då? Barnfilmskolan på Akademin Valand har skissat på hur kamerans ABC skulle kunna se ut. Kamerans ABC består av övningar som ingår i den pedagogik kring kameran som just nu utvecklas tillsammans med barn, seniorer, studenter och pedagoger från olika verksamheter: för-, grund- och särskola, daglig verksamhet och mottagande av nyanlända.


Utställningen går att hyra. Kontakta Forum för visuell praktik på info@visuellpraktik.se om ni är nyfikna på detta!

Mer information på: visuellpraktik.se

Barnfilmskolan startade 2011 på Akademin Valand och är ett samlingsnamn för en mängd olika aktiviteter. Den gemensamma faktorn i alla projekt och aktiviteter är synen på kameran som ett verktyg för lärande och samhällsutveckling.