Fornsök

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Dessutom finns information om arkeologiska uppdrag. Informationen i Fornsök är sökbar för alla.

Tips! Låt eleverna använda Fornsök och leta efter fornlämningar i skolans eget närområde.

Klicka här för komma till Fornsök