S Brunbäck
S Brunbäck

Pollinering och ängens värld

Möt Biotopia i vackra Hospitalsträdgårdens naturpark för en skolaktivitet om vilda bin och pollinering! Här får eleverna genom övningar och samtal grundläggande insikter kring hur pollinering går till och om dess betydelse för samhället och för biologisk mångfald. Vi belyser även situationen för vilda bin samt hur naturvården arbetar för att skapa gynnsamma förhållanden för deras fortlevnad. Eleverna får ta praktisk del i naturvården genom att så ängsfröer inom Hospitalsträdgården. Vi avslutar aktiviteten med att eleverna bygger ihop enkla stekelhotell som ni får ta med tillbaka till skolan. Dessa kan ni sätta upp i skolans närhet och därmed följa utvecklingen på nära håll.

Aktivitet tar 4 timmar och elever behöver ha med sig lunchmatsäck och gärna något fika/mellanmål. Ni tar er till Hospitalsträdgården på egen hand eller genom att gratis boka Naturbuss via kubikuppsala.se/pedagog.

Mycket av maten vi äter är beroende av pollinerande insekter men minst en tredjedel av de vilda bina i Sverige är hotade. Orsakerna till den tuffa situationen för vildbin är flera men det finns konkreta saker vi kan göra för att hjälpa dem. Därför har Biotopia ett extra projekt kring pollinering och dess betydelse för oss människor och för biologisk mångfald. Vi vill med detta projekt förmedla värdet av biologisk mångfald och hur det kan gynnas genom konkret naturvård.Ta med dina elever och var med i projekt Vilda pollinatörer! Möjligheten finns även att vi tillsammans gör en ängsodling på skolans område.

Välkommen att kontakta oss för råd och tips kring hur man skapar förutsättningar för en egen skoläng.