Erik Hedman
Erik Hedman

Animation

Gör din egen animerade film!

Under ett till tre besök lär sig eleverna grunderna i animerad film. Enligt läroplanen för grundskolan 2011 ska eleverna i svenskundervisningen kunna förstå och uttrycka sig med andra medier än det skrivna ordet. I bildämnet ska eleven få ett verktyg för filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns. Animation är ett uppskattat och kreativt sätt att uppfylla delar av detta mål. Jag har med iPads och animationsutrustning, det enda som behövs är papper, saxar och papper. Efter workshopen publicerar vi filmerna på youtube eller på skolan sida.

ANIMATIONSVERKSTAD HALVDAG åk F-9
Klassen arbetar med animerad film under ledning av Erik Hedman. Vi håller på en halv dag och det fungerar bra att vara i ett vanligt klassrum. Om det är flera klasser på samma skola går det bra att ha en klass på fm och en på em.

  • Kostnad/klass: 4000 kr ex moms.
  • Tillkommer kostnader för resor utanför Uppsala, enligt ö.k.
  • I kostnaden ingår all teknik samt webbpublicering.
  • Material: A4-papper i olika färger, tuschpennor, häftmassa och saxar.

ANIMATIONSVERKSTAD HELDAG åk 1-9
Klassen arbetar mer fördjupande med animerad film under ledning av Erik Hedman. Det går bra att anknyta till något aktuellt tema. Vi jobbbar en hel dag och det fungerar bra att vara i ett vanligt klassrum.

  • Kostnad/klass: 7000 kr ex moms.
  • Tillkommer kostnader för resor utanför Uppsala, enligt ö.k.
  • I kostnaden ingår all teknik samt webbpublicering.
  • Material: A4-papper i olika färger, tuschpennor, häftmassa och saxar.