Kultur under trygga förutsättningar

För att underlätta för förskolor och skolor att kunna ta del av kultur, trots en pågående pandemi, så har många kulturaktörer ställt om sitt utbud efter de rekommendationer som ålagts från myndigheter.

En del program äger rum utomhus, andra sker i mindre grupper, klassvis eller liknande. De uppsökande föreställningar som skolan tidigare kunnat visa för flera klasser samtidigt, kan nu köpas in i större antal till samma kostnad som för en föreställning.

De evenemang/studiebesök/föreställningar etc. som är gratis eller kraftigt subventionerade hittar du på Utbudsbokningen

Hitta ut i naturen

 

 Digitala tips