Teater Essence

Teater Essence är den del av Kulturparken som sysslar med professionell scenkonst och som också skapar föreställningar där professionella scenkonstnärer möter drivna amatörer i fruktbara skapande processer.

Kontakt:
charlottegottfries@gmail.com, charloflojt@gmail.com
Hemsida