Teater Essence

Teater Essence är den del av Kulturparken som sysslar med professionell scenkonst och som också skapar föreställningar där professionella scenkonstnärer möter drivna amatörer i fruktbara skapande processer.

Kontakt:
teateressence@kulturparken.net
Hemsida