Teater Da Capo

Teater DaCapo bildades 1981 och består av skådespelarna Rune Jakobsson och Siv Eriksson. 

Teater DaCapo spelar teater för alla åldersgrupper och spelar både i Uppsala och på turné. Framför allt har vi spelat barn- och ungdomsföreställningar som vi har turnérat med över hela landet. Dessutom anordnar vi och genomför studiedagar, temadagar och kortare kurser inom teaterområdet.

Teater DaCapo stöds av Uppsala kommun och då och då även av Uppsala läns landsting och Statens Kulturråd.

Vi vill:

  • Spela teater utifrån vår lust att berätta, att dela med oss av erfarenheter, visioner och frågeställningar.
  • Spela teater som tar tillvara och utnyttjar teaterns särart - skådespelarens möte med publiken, samvaron i tid och rum, här och nu.
  • Spela teater som stannar tiden för en stund och ger oss en möjlighet att se oss själva i spegeln och fråga oss: var kommer vi ifrån och vart är vi på väg?
  • Spela teater som ger människor kraft att se att de med sina tankar och handlingar kan påverka den tillvaro vi lever i.
  • Arbeta för en levande teaterkonst, för teater som roar och oroar, berör snarare än förströr.
  • Arbeta för en teater som bygger broar mellan människor och raserar murar.
  • Skapa och spela teater som kan ge oss och vår publik en glimt av att det omöjliga är möjligt!

Kontakt:
teaterdacapo@gmail.com
http://www.teaterdacapo.se/