Panikteatern

Panikteatern är en fri grupp som 2014 fyllde 40 år.


Panikteatern spelar teater för barn och vuxna på turné såväl som på den egna scenen Den Lilla Teatern i Uppsala.
Vi är en tämligen liten grupp av professionella teaterarbetare som valt att arbeta efter eget huvud och hjärta.

Kontakt:
info@panikteatern.se
Panikteaterns hemsida