Bananteatern

Bananteatern är en fri teatergrupp med säte i Uppsala som bildades 2002. Efter några uppmärksammade uppsättningar skingrades gruppen för att gå olika utbildningar. År 2009 återstartades föreningen som en professionell teatergrupp.

Bananteatern vill utmana allmänhetens uppfattning av vad fri teater kan göra. Därför satsar vi på bredd i våra produktioner. Vi har som princip att inte ställa oss främmande för någon form av scenkonst och media.

Bananteatern är en skådespelardriven teater. Teaterns särart och magi ligger i det omedelbara mötet mellan skådespelare och publik. Det mötet vill vi i varje aspekt av vår verksamhet sätta främst. Denna direkta kontakt – allt ovanligare i vår datoriserade tid – är en förutsättning för att teater ska kunna bli viktig och angelägen. 

Kontakt:
info@bananteatern.se
Bananteaterns hemsida