Om stödet

Alla förskolor och grundskolor i Uppsala kommun kan varje termin ta del av ett subventionerat utbud av scenkonst. Subventionen kallas arrangörsstöd och gäller föreställningar som ges av fria, professionella scenkonstgrupper baserade i Uppsala kommun.

Tidigare har förskolor och skolor själva fått betala hela kostnaden för föreställningen och sedan erhållit ett ekonomiskt stöd i efterhand. I år har subventionen istället bakats in i föreställningskostnaden, för att förenkla underlätta ansökningsprocessen för förskolor och skolor.

Syftet med arrangörsstödet är att underlätta för Uppsala kommuns elever i förskola och skola att få uppleva professionell teater och dans. Stödet gäller för inköp av eller besök på teater- och dansföreställningar producerade av professionella teater- eller dansgrupper med bas i Uppsala kommun.

Gör såhär:

  • Skolor/förskolor bokar föreställningar direkt hos teatergruppen.
  • I samband med detta meddelar skolan/förskolan kulturförvaltningen om bokningen, via e-post till kulturförvaltningen på kulturiskolan@uppsala.se. Ange namn på förskola/skola, namn på föreställning, kontaktperson, antal inbokade elever, vilken åldersgrupp det gäller och datum för föreställning.
  • Kultursekreteraren återkopplar till skolan/förskolan och teatergrupp med besked om att förskolan/skolan har rätt till subventionen.
  • Teatergruppen fakturerar eventuell kostnad till skolan.

Du hittar subventionerade föreställningar i vår utbudsfolder Kultur i skola och förskola hösten 2019