Region Uppsalas barn- och ungdomskulturpris

Årets Uppskattning


Välkommen att föreslå mottagare av ”Årets Uppskattning” 2017!
Priset, 20 000 kr samt ett unikt framtaget konstverk, delas ut för att uppmärksamma arrangörer och andra aktörer som gör goda insatser för barn- och ungdomskultur i Uppsala län.

Kulturenheten tar med start i februari emot förslag på mottagare av ”Årets Uppskattning”. Förslagen kan lämnas av enskilda personer, kommuner och inom länet verksamma
föreningar och organisationer.

Den 15 mars ska förslagen ha inkommit till Kultur och bildning och Region Uppsalas kulturnämnd utser en mottagare i april. ”Årets Uppskattning” delas sedan ut på kulturnämndens sammanträde i juni.
Utmärkelsen kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskulturen i Uppsala län. Mottagaren av utmärkelsen ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet.

Här hittar du ansökningsblanketten

Viktigt att tänka på är att priset inte går att söka utan att mottagaren utses utifrån inlämnade förslag.

För mer information kontakta
Johannes Ehnsmyr, Kulturenheten
Tel: 018-617 62 61
e-post: johannes.ehnsmyr@regionuppsala.se