Utställning: Konstskolan

Konstnärerna i Konstskolan visar upp sin konst!

Vårens konstskoleelever i Bror Hjorths Hus visar upp sina verk i konsthallen. Barn och ungdomar mellan 5 och 16 år med ett intresse för bild, färg, form och skapande arbete. På sin fritid har de deltagit i museets kursverksamhet.

Söndag 20 maj 14:00 avlutas utställningen med festligt tilltugg och tal av Peter Gustavsson, kulturnämndens ordförande. 15:30 tar alla barn med sig sina konstverk hem

Målningar, skulpturer och andra bilduttryck och kreativa skapelse har gjorts med inspiration från konsten i museet. Korta samtal kring Bror Hjorths konstverk eller verken i de tillfälliga utställningarna har blandats med praktiskt arbete där tyngdpunkten legat på individuella lösningar. Under museilärarnas handledning har eleverna fått arbeta i olika tekniker och material för att utveckla ett eget bildspråk.

I år firar verksamheten i Bror Hjorths Hus 40 år. Det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt, bland annat med denna utställning. Den lyfter fram en del av Bror Hjorths Hus omfattande konstpedagogisk verksamhet för barn och unga.